1 year ago

làm bằng cấp 3 giả

Băn khoăn về tính trung thực, trang nghiêm trong các khâu coi thi, chấm thi tại cụm thi địa phương sẽ được khắc phục vì hồ hết các bài thi (trừ môn Ngữ Văn) sẽ được thực hiện theo hình thức read more...